Rezerwacja #869

Rezerwacja NIE została potwierdzona