Rezerwacja #852

Rezerwacja NIE została potwierdzona