Rezerwacja #947

Rezerwacja NIE została potwierdzona