Rezerwacja #871

Rezerwacja NIE została potwierdzona