Rezerwacja #942

Rezerwacja NIE została potwierdzona