Rezerwacja #968

Rezerwacja NIE została potwierdzona