Rezerwacja #847

Rezerwacja NIE została potwierdzona