Rezerwacja #970

Rezerwacja NIE została potwierdzona