Rezerwacja #963

Rezerwacja NIE została potwierdzona