Rezerwacja #960

Rezerwacja NIE została potwierdzona