Rezerwacja #832

Rezerwacja NIE została potwierdzona