en nl pl
Proste i czytelne zasady

Regulamin

1§ Postanowienia ogólne

1.1 Poniższy regulamin określa zasady przewozu osób i bagażu przez Aviator Belgium.

2§ Rezerwacja

2.1 Rezerwacje w aviatorbelgium.be są zależne od dostępności pojazdów.

2.2 Rezerwacji można dokonać wyłącznie za pośrednictwem platformy aviatorbelgium.be najpóźniej 3 dni przed planowanym lotem.

2.3 Składając rezerwację klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminiem na stronie aviatorbelgium.be.

2.4 Pasażer lub Osoba Zamawiająca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za dane podane podczas rezerwacji internetowej i na niej spoczywa obowiązek sprawdzenia poprawności danych takich jak: data, godzina lotu, miejsce odbioru, adres docelowy, telefon kontaktowy oraz dane osobowe Pasażera.

3§ Płatność

3.1 Płatności za usługę należy dokonać z góry, online na stronie aviatorbelgium.be

4§ Szczegóły transportu

4.1 W przypadku transferów z lotniska kierowca weźmie pod uwagę czas odpowiadający numerowi lotu dodanego przez klienta w rezerwacji. Do planowanej godziny przylotu zostanie doliczony czas na odbiór odprawianego bagażu i ewentualną odprawę celną. ( max 90 min w cenie rezerwacji) Czas przylotu samolotu nie jest równoznaczny czasowi odebrania klienta przez kierowcę.

4.2 Kierowca będzie monitorował czas Twojego przylotu. Jeśli nie będzię zgadzał się z tym podanym w  rezerwacji, kierowca zachowa czas aktualnego przylotu wg nr lotu jako głowny wyznacznik.

4.3 Wszystkie zmiany w tym ewentualne opóźnienia lotu lub rozbieżności (m.in. ilość pasażerów) należy zgłaszać  info@aviatorbelgium.be podając nr swojej rezerwacji.

4.4 Wszelkie zmiany dotyczące lotu będą brane pod uwagę, ale mogą skutkować możliwym czasem oczekiwania z powodu dostępności Twojego kierowcy.

4.5 W przypadku wybrania opcji transporu łączonego godzina wyjazdu na lotnisko spod wskazanego adresu zostanie podana klientowi 2 dni przed planowanym lotem, a trasa przejazdu zostanie tak zaplanowana aby klient był na lotnisku najpóźniej 1.5 godziny przed wylotem dla bagażu podręcznego oraz 2-2,5 godziny przy bagażu rejestrowanym. Wybierając transport prywatny, klient sam ustala- na własną odpowiedzialność czas wyjazdu na lotnisko.

5§  Odpowiedzialność

5.1 Aviator Belgium nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnień: w tym opóźnień spowodowanych czasem oczekiwania na lotnisku.

5.2 Aviator Belgium nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, zmiany lub anulowanie usługi z powodu siły wyższej lub innych okoliczności, które są nie do przewidzenia lub poza kontrolą kierowcy.

6§  Zasady zwrotu pieniędzy

6.1 Wszelkie odstąpienia od umowy muszą być na piśmie, wysłane na adres mailowy info@aviatorbelgium.be

6.2 Zwroty zostaną wypłacone w ciągu 30 dni.

6.3 Jeśli otrzymamy Twoją prośbę o anulowanie rezerwacji przed upływem 72 godzin od planowanego czasu odbioru transferu, który chcesz anulować, całkowita zapłacona kwota za transfer zostanie zrwócona. Twoja płatność nie zostanie zwrócona za anulowanie które otrzymamy po upływie 72 godzin od planowanego transferu, który chcesz anulować.

7§  Spory

7.1 Niniejszy regulamin podlega pod prawo belgijskie.

7.2 Wszelkie spory powstałe w związku z regulaminem bedą rozwiązywane przez właściwy sąd w Gent.

8§  Zmiany i anulacje przez dostawcę usługi

8.1 W przypadku opóźnienia lotu klienta > 1 godzina, Kierowca ma prawo anulować rezerwację lub obciążyć opłatą za dodatkowy czas oczekiwania (> 1 godziny). W przypadku rezygnacji przez Kierowcę pełna kwota zapłacona przez Klienta zostanie zwrócona. Aviator Belgium nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione za alternatywny transport.

8.2 Jeśli Twój lot zostanie odwołany, skontaktuj się z nami poprzez info@aviatorbelgium.be tak szybko, jak to możliwe. Jeśli jest wystarczająco dużo czasu, Aviator Belgium zrobi wszystko, co w jego mocy, aby przełożyć transfer z nowymi danymi dotyczącymi lotu. Jeśli jednak kierowca jest już w drodze lub już czeka na Ciebie na lotnisku, rezerwacja zostanie uznana za wykonaną. 

8.3 Aviator Belgium poinformuje Cię tak szybko, jak to możliwe, jeśli kierowca będzie musiał wprowadzić znaczące zmiany w rezerwacji lub ją anulować.

8.4 Aviator Belgium dołoży wszelkich starań, aby znaleźć dla Ciebie alternatywnego kierowcę bez żadnych dodatkowych opłat.

8§ Dane firmy

  • Platforma internetowa aviatorbelgium.be jest wyłączną własnością firmy Kamil Rogoz
  • Adres: Oostmeersdreef 48 bus 1, 9800 Deinze. Belgia
  • Nr VAT: BE 0684870874